Voordelen van de fiets!

geplaatst in: fiets nieuws | 0

Met de Elektrische fiets naar het werk!

Dat de elektrische fiets populair is onder de iets oudere bevolking is niet onlogisch. De trend zet zich nu door naar jongeren. De leeftijd van de elektrische fietser daalt en ook meer mannen kopen een elektrische fiets. Het aantal fietsen zal in de komende jaren nog verder groeien. De elektrische fiets kan zo ook op een andere manier belangrijk zijn. Niet alleen op vlak van levenskwaliteit en ontspanning, maar ook als speerpunt in het mobiliteitsbeleid.

Als automobilisten in het woon-werkverkeer overstappen op de elektrische fiets kan dat bijdragen aan de inperking van files en aan de vermindering van de parkeerdruk in steden en bij bedrijven. Daarnaast bevordert een hoger (e-)fietsgebruik de gezondheid van werknemers en dringt ziekteverzuim terug. Met de elektrische fiets kom je bovendien niet buiten adem of bezweet aan. 55% van de elektrische fietsen forenzen geeft aan dat zij met hun elektrische fiets sneller op het werk zijn dan met de auto of het openbaar vervoer.

Het aandeel forenzen dat over een elektrische fiets beschikt is echter nog maar zeer beperkt. Meer dan 30% heeft een woon-werkafstand van 5 tot 15 km, er is dus nog een grote groeipotentieel. De elektrische fiets vergroot ook aanzienlijk de actieradius, waardoor zelfs langere afstanden overbrugbaar worden.